پر پر كلاغ پر
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/۳  کلمات کلیدی:
سلام.
خوب به همت مجهول عزيز ماهم صاحب خانه شديم، همين جا از اين بزرگوار تشكر ميكنم و اميدوارم فرصت جبران براي ما بماند.با يك رباعي از جناب آقاي مجيد نعمت اللهي ،شنبه را آغاز ميكنيم:
با بودن تـو نصـيبـمان غم نشــود / جز پيـش تو پشـت عاشــقان خـم نشود
اي عشق، هميشه از خدا خواسته ايم / تا سايـهء تـو از سرمان كم نشـود.
خوب، اول اينكه ؛ از امروز به بعد به اميد خدا يك روز در ميان ،مطلب جديد ميزنم.دوم هم اينكه ؛ عزيزاني كه به ما لينك داده اند و ما اينكار را نكرده ايم ، حتماً يادآوري كنند .

فعلاً بدرود

.
پرپر كلاغ پر ! دل بي اتفاق پر
از كرت هاي مزرعه تخم نفاق پر
نفرين به تو كه هيچ دلي دوستت نداشت
آتش چنان بگير كه روي اجاق پر
با تو اتاق پر شده بود از پري عشق
پر بود تا حوالي رف در اتاق پر
پرواز، شوق تازه اي به بال تو مي دهد
در آسمان پرندهء بي اشتياق پر!
حالاكه بسته شد چمدان نما ندنت
آيينه شمعداني تو روي طاق پر
اصلاً چرا به اين در و آن در زدن عزيز!
هر دل كه سرد مانده و بي اتفاق پر
سيدعلي رضازاده

*************************
چه روزها كه يك به يك غروب شد نيامدي
چه اشكها كه در گلو رسوب شد نيامدي
خليل آتشين سخن،تبربدوش بت شكن
خداي ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدي
براي ما كه خسته ايم و دل شكسته ايم، نه
براي عده اي ولي چه خوب شد نيامدي
تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام
دوباره صبح ، ظهر، نه، غروب شد نيامدي
مهدي جهاندارببين! براي تو اي ميوهء گس نارس
چقدر دل نگرانم؛ چقدر دلواپس
از اين روزهاي پروازكش دلم خون است
خوشا به حال شما جوجه هي توي قفس
براي من كه زمان و زمينه معكوس است
بهار عين خزان است و آسمان محبس
مني كه پيرم از اين باغ،خسته و سيرم
چه ميكشند سپيدارهاي تازه نفس
دوباره حال خودم از خودم بهم خورده است
چقدر فكر مزخرف؟!چقدر فعل عبث؟!
فرشته هاي شما هيچ نمي فهمند
فقط فرشته خوب خودم! همين و بس
اكبر ياغي تبار

********************
بيا به خاطر ايمانمان به شك، باشيم
و از اهالي اين درد مشترك باسيم
خطوط سيرت ما در سواد كولي نيست
چرا مجاب تفاسير اين كلك باشيم؟!
يقين برّهء ما را كه گرگ شك بلعيد
فقط مراقب افسون ني لبك باشيم
وبال گردن اين پيله ها نمي مانيم
اگر به قيمت پرهاي شاپرك باشيم
چه مي شود كه در اين شور و حال تو خالي
به جاي گريه بخنديم و با نمك باشيم؟!
ببين نمايش باران دوباره طوفاني است
چرا شبيه كويري پر از ترك باشيم؟!
…و لمس ميوه ممنوعه كار هركس نيست
تب جسارتمان را بيا محك باشيم!
فرهاد صفريان