ماهي كوچك!!!
ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢٤  کلمات کلیدی:

سلام. عرضم به حضورتون، اين نوشته نابهنگام، براي تبريك گفتن به دوستي است كه همه ميشناسنش ،فردا تولد آدمك كوچه تاريك غزل است، همين مرتضي خودمون. مرتضي جان ميدونم تو هم اهل اين حرفها نيستي ولي تولدت مبارك،مبارك ، مبارك
چقدر عاشق و تنهاست ماهي كوچك
اسير و تشنهءدرياست ماهي كوچك
هميشه حالت غمگين بركه را دارد
سوار قايق روياست ماهي كوچك
ميان آبي امواج زندگي كرده ست
عزيز خاطر درياست ماهي كوچك
وسيع موج و صدف، را به تنگ آبي داد
چقدر اهل مداراست ماهي كوچك
دلش گرفته براي به رود پيوستن
غريب غربت اينجاست ماهي كوچك
بزن به تنگ بلورت تلنگري امشب
كه عشق جاري فرداست. ماهي كوچك!

راضيه ايماني

در زمين شر به پا كن و خوش باش
مثل من ادعا كن و خوش باش
فكـــــر كردن بـــــه ما نمـــــي آيد
زندگي در فضا كن و خوش باش
از كسي كه جمال دارد و حال
خواهشي نابجا كن و خوش باش
من كه احساس مي كنم پيرم
تو جواني ، صفا كن و خوش باش
با جماعت نگرد ! علافي است
به خودت اقتدا كن و خوش باش
سرنوشت تو هم ولنگاري است
بابـــطالت صفا كن و خوش باش
فرض كن زمين علفزار است
مثل بز چــــرا كن و خوش باش
آسمان مثل عشق تو خاليست؛
بادبادك هوا كن و خوش باش .

اكبر ياغي تبار