بوي تند كوچه هاي بي اقاقي
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱/۱۸  کلمات کلیدی:

دوستت دارم چنان كه مست ساقي را
يا دهاتي نغمه هاي كوچه باغي را
دوستت دارم چنانكه شاعري بي درد
شاهــكار ابتــذال اتفــاقي را
دوستت دارم چنانكه آدم عاشق
سوز مرموز غزلهاي فراقي را
دوستت دارم چنانكه موج دريا كش
قعر اقيانوسهاي باتلاقي را
دوستت دارم چنانكه كفتري پرپر
غار غار آسمان خوار كلاغي را
دوستت دارم چنانكه خاطري تاريك
روشناي قصرهاي بي چراغي را
دوستت دارم چنانكه عابر بن بست
بوي تند كوچه هاي بي اقاقي را
دوستت دارم چنانكه دوستم داري
دوستت دارم چنانكه درد ياغي را
اكبر ياغي تبار