خرگوش سفيد
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/٤  کلمات کلیدی:

                                   

                   

                    مه بسته ،  تمام راه بر سينهء کوه

                    انگار نشسته آه ،  برسيـــنهء کوه

                    سگهای شکار،خسته در دامن دشت

                    خرگوش سفيد ماه ، بر سينه ء کوه      

                                            

                                              ***

 

                   من بودم و آن غــزال گلپوش سفيــد

                      با آن سر و سينه‎و بر و دوش سفيد

                   ديدند  عقاب می شوم ،  لرزيدند

                  برسينهء برفی اش دو خرگوش سفيد

 

                                            ***

 

                     مانند کبــوتران پــرپــــر رفتيـم

                     باپای دل آمديم و با سر رفتيــم

                     ما مثل نسيميم که در بستر تو

                     از پنجـــره آمديم و از در رفتيــم.

 

                                     

                                 رباعی ها از بيژن ارژن

 

                                   

                  

                   آبی بپوش وقت عــزا هم بــرای من

                   خندان بيا به بدرقه ام ،  پابه پای من

                   هرچند ،  تو که کوه دماوند نيستی

                   تا نشکنی درون خودت در هوای من

                   روزی که می برند مرا روی دستــها

                  دنبال دست توست فقط چشمهای من

                  حتی نخوان زدفتر شـــــعرم حکايتی

                  تا در دل تو هيــچ نیـفتـــد بــلای من

                  نذری بکن که آتش دوزخ نســــوزدم

                  يک آسمان پرنده رها کن به جای من!

 

                                شيدا شيرزاد