چه روزها كه يك به يك...
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٧/۱٩  کلمات کلیدی:

 

 محسن عزيز ، كرگدن نويس پرشين هم از تعطيلی در اومد.

 

 چه روزها كه يك به يك غروب شد نيامدي

چه اشكها كه در گلو رسوب شد نيامدي

 

خليل آتشين سخن،تبربدوش بت شكن

خداي ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدي

 

براي ما كه خسته ايم و دل شكسته ايم، نه

براي عده اي ولي چه خوب شد نيامدي

 

تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام

دوباره صبح ، ظهر، نه، غروب شد نيامدي

 

مهدي جهاندار

 

  زير باران، دوباره آغاز شدند

چون ابر بهار، خيس پرواز شدند

باران كه نبود،بسته بودند و عقيم

 

باران كه رسيد، چترها باز شدند.

 

بيژن ارژن

 

 

با ياد شانه هاي تو سر آفريده است

ايزد چقدر شانه به سر آفريده است

 

معجون سرنوشت مرا با سرشت تو

بي شك به شكل شير و شكر آفريده است

 

پاي مرا براي دويدن به سوي تو!

پاي تو را براي سفر آفريده است

 

لبخند را به روي لبانت چه پايدار

اخم تو را چه زودگذر آفريده است

 

هر چيز را كه يك سر سوزن شبيه توست

خوب آفريده است ـ اگر آفريده است ـ

 

تا چشم شور بر تو نيفتد هر آينه

آيينه را بدون نظر آفريده است

 

چون قيد ريشه مانع پرواز مي شود

پروانه را بدون پدر آفريده است

 

غير از تحمل سر پر شور دوست نيست

باري كه، روي شانهء هر آفريده است.

 

غلامرضا طريقی

 

 

با هربهانه و هوسي عاشقت شده است

فرقي نمي كند چه كسي عاشقت شده است

 

چيزي ز ماه بودن تو كم نمي شود

گيرم كه بركه اي نفسي عاشقت شده است

 

پر مي كشي و واي به حال پرنده اي

كز پشت ميله هاي قفسي عاشقت شده است

 

آيينه اي و آه! كه هرگز براي تو

فرقي نمي كند چه كسي عاشقت شده است.

 

ابوالفضل نظری

 

  

اين تازه بهاري كه زمينگير مي شود

با هرم نفسهاي تو تكثير مي شود

 

از حرف تو تا باور من فاصله كم نيست(۱)

ديوار بلندي است كه تسخير مي شود

 

نان با من و دل با تو كه من مطمئنم، عشق ـ

از موج همين سفره نمك گير مي شود

 

منعم نكني اي همه آيينه! نگاهم،

با يك نظر ساده مگر سير مي شود

 

بگذار كه چشمان تو را خوب ببلعد

حالا كه در اين معركه تكفير مي شود

 

وقتي كه دلم اين غزل آلودهء موهوم

با فهم غم آينه تطهير مي شود؛

 

اي لحظهء مشكوك  ازل جاي تو خالي!

دل  ، وادي باران مزامير مي شود.

 

فرهاد صفريان

 

1ـدر اين غزل از مصرع اول بيت دوم به بعد در مصرع هاي  اول هر بيت . يك هجاي كوتاه با بلند جابجا شده است.در اين وزن معمولا از اين اختيار شاعري استفاده مي شود ولي اينكه در اغلب مصرعها استفاده شود من خودم نديده ام. دوستان جسارت حقير را ببخشند.