در پياده رو.....
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱۱/۱٥  کلمات کلیدی:
شرمنــــــده ام…
رفتارتان انگار عادي نيست
اين اخم بي معني درآن صورت،زيادي نيست؟!
دلواپس يك آشـنا هستيد .
معـلوم است ؛
كـج خلقيِ اخلاقتان اصـلاً ارادي نيـست.
دلواپـسي…در تك تك اعضـايتان پيداست
حتي همين لبخندتان
لبخند شادي نيست
ـ دختر چرا پرت و پلا مي بارد از چشمت ،
فهميدن اين بنده كه موضوع حادي نيست؟!
باشد ،
…همين دم رفع زحمت مي كنم
…اما
…بر قول اين آقا پسرها اعتـمادي نيست؛
آقا پسرهايي كه كلاً جيبشان خالي است
و درد بي درمانشان جز درد مادي نيست..
شرمنده ام
بايد ببخشيد اين مزاحم را….
همچون شما
رفتار من
انگار
عادي نيست……..
فرهاد صفريان
76/8/3